รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)
หมู่ที่ 1   ตำบลเมาะมาวี  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี 94160
เบอร์โทรศัพท์ (073) 483217 เบอร์แฟกส์ 073483217


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :