ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

          โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 1  ตำบลเมาะมาวี  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี   มีเนื้อที่  7  ไร่  1 งาน  42  ตารางวา  เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.. 2509 โดยมีประชาชนในหมู่ที่ 1, 2 ตำบลเมาะมาวี  ได้สละเงินส่วนตัว  ครอบครัวละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 1,000 บาท  ซื้อที่ดิน จำนวน 2 ไร่  จากนายสุหลง บอซู และได้รับเงินจากงบประมาณศึกษาธิการ จำนวน  35,000  บาท สร้างแบบ ป.1 .   ขึ้น 1 หลังเป็นอาคารเรียนหลังแรก  และได้ทำการสอนเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2510โดยมีนายถวิล  บัวเพชร  เป็น ครูใหญ่

วันที่ 6  สิงหาคม 2528   สำนักงานมูลนิธิหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้มอบอาคารเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒  ให้กับโรงเรียนจำนวน 1 หลัง และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนชุมชนบ้านต้นไพ เป็น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)   เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2528