อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
     
แต่งกายดี มีรอยยิ้ม
เอกลักษณ์
      
โรงเรียนสะอาด