ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน PISA
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ นางกอมารีย๊ะ ปรีชสนพคุณ ศน.ชำนาญการพิเศษ สพป.ปัตตานี เขต ๒ ได้มานิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง PISA เพื่อเป็ฯการเตรียมความพร้อมในการรับการทดสอบ PISA พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำการเตรียมการสอบ PISA การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการแนว PISA ทั้งนี้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ ได้ให้นักเรียนทดลองเข้าระบบและทำแบบทดสอบ PISA Style แล้วในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2565,13:31   อ่าน 23 ครั้ง