ภาพกิจกรรม
มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการปี ๖๕
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการของครูจำนวน ๒ ท่าน คือ ครูสุุธิพร แก้วอ่อนจริง และครูอลิสา สิทธิวรรณวงษ์ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในคุณงามความดีที่ได้กระทำตั้งแต่รับราชการมาจนเกษียณอายุราชการ ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งมา ณ โอกาสนี้
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 2565,11:18   อ่าน 53 ครั้ง