ภาพกิจกรรม
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) ได้มีการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ ในระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี นางสุภาพร แดงกระจ่าง ผอ.รร. และนายซูไฮมีน แวโด รอง ผอ.รร. เป็นประธานกรรมการในการสอบนักเรียนในครั้งนี้...
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2565,11:06   อ่าน 38 ครั้ง