ภาพกิจกรรม
มอบเงินทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ นางสุภาพร แดงกระจ่าง ผอ.รร. และนายซูไฮมีน แวโด รอง ผอ.รร. พร้อมด้วยคณะครูได้มอบเงินทุนเสมอภาค (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ จำนวน ๗๙ ทุน อนุบาลทุนละ ๒,๐๐๐ บาท ประถม-มัธยม ทุนละ ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๓,๕๐๐ บาท
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2565,11:08   อ่าน 43 ครั้ง