ปฐมวัย

น.ส.สุทิศา สังข์สกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวไซนะ มะลี
ครูผู้ช่วย

นางสาวนูรีย๊ะ กือมอ
ครูอัตราจ้าง