อิสลามศึกษา

นางซารีปะห์ จิตรหมั่น
พนักงานราชการ
หัวหน้าอิสลามศึกษา

นายมะรอดี สนิ
ครูอัตราจ้าง

น.ส.อารีนา โต๊ะแปเราะ
ครูอัตราจ้าง

น.ส.ฮูซวานา เจ๊ะเล๊าะ
ครูอัตราจ้าง

นายมูฮำมาดอาดลันด์ มะแซ
ครูอัตราจ้าง