กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุทธิพร แก้วอ่อนจริง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0867466296
อีเมล์ : p_nok2505@hotmail.co.th