ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุขสันต์ หวันกะมา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/10/2012
ปรับปรุง 09/08/2017
สถิติผู้เข้าชม 135453
Page Views 159872
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน มายอ
2 โรงเรียนบ้านกระหวะ มายอ
3 โรงเรียนบ้านถนน มายอ
4 โรงเรียนบ้านมะหุด มายอ
5 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ มายอ
6 โรงเรียนบ้านปาลัส มายอ
7 โรงเรียนบ้านสะกำ มายอ
8 โรงเรียนบ้านตรัง มายอ
9 โรงเรียนบ้านน้ำใส มายอ
10 โรงเรียนบ้านเขาวัง มายอ
11 โรงเรียนบ้านเกาะจัน มายอ
12 โรงเรียนบ้านด่าน มายอ
13 โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ มายอ
14 โรงเรียนบ้านบูดน มายอ
15 โรงเรียนบ้านราวอ มายอ
16 โรงเรียนบ้านเจาะบาแน มายอ (073) 489206
17 โรงเรียนบ้านบูเกะกุง มายอ
18 โรงเรียนบ้านกระเสาะ มายอ (073) 335493
19 โรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา) มายอ
20 โรงเรียนบ้านบาโง มายอ
21 โรงเรียนบ้านบาละแต มายอ
22 โรงเรียนบ้านคลองช้าง มายอ
23 โรงเรียนบ้านแขนท้าว มายอ
24 โรงเรียนบ้านสมาหอ มายอ
25 โรงเรียนบ้านควนหยี มายอ
26 โรงเรียนบ้านปานัน มายอ
27 โรงเรียนบ้านลางสาด มายอ
28 โรงเรียนบ้านดูวา มายอ
29 โรงเรียนบ้านกูวิง มายอ
30 โรงเรียนคิริราษฏร์สามัคคี มายอ
31 โรงเรียนบ้านคางา ยะรัง
32 โรงเรียนบ้านประจัน ยะรัง
33 โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ ยะรัง
34 โรงเรียนบ้านระแว้ง ยะรัง
35 โรงเรียนบ้านอินทนิล ยะรัง
36 โรงเรียนบ้านบูโกะ ยะรัง
37 โรงเรียนบ้านสิเดะ ยะรัง
38 โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรัง
39 โรงเรียนบ้านบินยา ยะรัง
40 โรงเรียนบ้านยะรัง ยะรัง
41 โรงเรียนบ้านสายชล ยะรัง
42 โรงเรียนสะนอพิทยาคม ยะรัง
43 โรงเรียนบ้านกระโด ยะรัง
44 โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก ยะรัง
45 โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากุนิง) ยะรัง
46 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ยะรัง
47 โรงเรียนบ้านศาลาสอง ยะรัง
48 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ยะรัง
49 โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา ยะรัง
50 โรงเรียนบ้านต้นแซะ ยะรัง
51 โรงเรียนบ้านละหารยามู ยะรัง -
52 โรงเรียนต้นพิกุล ยะรัง
53 โรงเรียนบ้านอีบุ๊ ยะรัง (073) 434282
54 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ ยะรัง
55 โรงเรียนบ้านอาโห ยะรัง
56 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา ยะรัง
57 โรงเรียนบ้านกรือเซะ ยะรัง
58 โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรัง
59 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน ยะรัง
60 โรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน ยะรัง
61 โรงเรียนบ้านบากง ยะรัง
62 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน ยะรัง
63 โรงเรียนตลาดปรีกี ยะรัง
64 โรงเรียนบ้านบราโอ ยะรัง
65 โรงเรียนวัดเกาะหวาย ยะรัง
66 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม ยะรัง
67 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรัง
68 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) เมาะมาวี ยะรัง (073) 483217
69 โรงเรียนวัดป่าสวย แม่ลาน
70 โรงเรียนบ้านคลองทราย แม่ลาน
71 โรงเรียนแม่ลานวิทยา แม่ลาน (073) 356382
72 โรงเรียนบ้านปลักปรือ แม่ลาน
73 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู แม่ลาน
74 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย ม่วงเตี้ย แม่ลาน 0849670284
75 โรงเรียนวัดมะกรูด โคกโพธิ์
76 โรงเรียนบ้านชะเมา โคกโพธิ์
77 โรงเรียนบ้านนาเกตุ โคกโพธิ์
78 โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์
79 โรงเรียนบ้านควนแตน โคกโพธิ์
80 โรงเรียนบ้านท่าเรือ โคกโพธิ์
81 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์
82 โรงเรียนวัดนิคมสถิต โคกโพธิ์
83 โรงเรียนบ้านบาเงง โคกโพธิ์
84 โรงเรียนบ้านคลองช้าง โคกโพธิ์
85 โรงเรียนวัดธนาภิมุข โคกโพธิ์
86 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ โคกโพธิ์
87 โรงเรียนจิปิภพพิทยา โคกโพธิ์
88 โรงเรียนบ้านควนลาแม โคกโพธิ์
89 โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์
90 โรงเรียนบ้านป่าบอน โคกโพธิ์
91 โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์
92 โรงเรียนวัดสุนทรวารี โคกโพธิ์
93 โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์
94 โรงเรียนบ้านควนโนรี โคกโพธิ์
95 โรงเรียนบ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์
96 โรงเรียนวัดภมรคติวัน โคกโพธิ์
97 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์
98 โรงเรียนบ้านยางแดง โคกโพธิ์
99 โรงเรียนบ้านคลองหิน โคกโพธิ์
100 โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์
101 โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์
102 โรงเรียนบ้านท่าคลอง โคกโพธิ์
103 โรงเรียนบ้านสามยอด โคกโพธิ์
104 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ โคกโพธิ์
105 โรงเรียนวัดนาประดู่ โคกโพธิ์
106 โรงเรียนบ้านตุปะ โคกโพธิ์
107 โรงเรียนบุญมีวิทยา โคกโพธิ์
108 โรงเรียนบ้านโผงโผง โคกโพธิ์
109 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา โคกโพธิ์
110 โรงเรียนวัดทรายขาว โคกโพธิ์
111 โรงเรียนบ้านป่าไร่ โคกโพธิ์
112 โรงเรียนบ้านเกาะตา โคกโพธิ์
113 โรงเรียนโฆษิตอนุสรณ์ โคกโพธิ์
114 โรงเรียนบ้านนาประดู่ โคกโพธิ์
115 โรงเรียนบ้านควนลังงา โคกโพธิ์
116 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์
117 โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์
118 โรงเรียนบ้านล้อแตก โคกโพธิ์ 0-7343-1014
119 โรงเรียนบ้านควนประ โคกโพธิ์
120 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ท่าเรือ โคกโพธิ์