ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุขสันต์ หวันกะมา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/10/2012
ปรับปรุง 09/08/2017
สถิติผู้เข้าชม 131904
Page Views 155519
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา) มายอ
2 โรงเรียนบ้านบูเกะกุง มายอ
3 โรงเรียนบ้านกูวิง มายอ
4 โรงเรียนบ้านด่าน มายอ
5 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน มายอ
6 โรงเรียนบ้านบาละแต มายอ
7 โรงเรียนบ้านน้ำใส มายอ
8 โรงเรียนคิริราษฏร์สามัคคี มายอ
9 โรงเรียนบ้านควนหยี มายอ
10 โรงเรียนบ้านปานัน มายอ
11 โรงเรียนบ้านคลองช้าง มายอ
12 โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ มายอ
13 โรงเรียนบ้านเจาะบาแน มายอ (073) 489206
14 โรงเรียนบ้านสะกำ มายอ
15 โรงเรียนบ้านดูวา มายอ
16 โรงเรียนบ้านกระเสาะ มายอ (073) 335493
17 โรงเรียนบ้านเขาวัง มายอ
18 โรงเรียนบ้านราวอ มายอ
19 โรงเรียนบ้านเกาะจัน มายอ
20 โรงเรียนบ้านมะหุด มายอ
21 โรงเรียนบ้านถนน มายอ
22 โรงเรียนบ้านปาลัส มายอ
23 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ มายอ
24 โรงเรียนบ้านบาโง มายอ
25 โรงเรียนบ้านตรัง มายอ
26 โรงเรียนบ้านสมาหอ มายอ
27 โรงเรียนบ้านบูดน มายอ
28 โรงเรียนบ้านกระหวะ มายอ
29 โรงเรียนบ้านลางสาด มายอ
30 โรงเรียนบ้านแขนท้าว มายอ
31 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรัง
32 โรงเรียนบ้านกระโด ยะรัง
33 โรงเรียนบ้านอินทนิล ยะรัง
34 โรงเรียนตลาดปรีกี ยะรัง
35 โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากุนิง) ยะรัง
36 โรงเรียนบ้านสิเดะ ยะรัง
37 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม ยะรัง
38 โรงเรียนบ้านสายชล ยะรัง
39 โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรัง
40 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน ยะรัง
41 โรงเรียนบ้านศาลาสอง ยะรัง
42 โรงเรียนบ้านประจัน ยะรัง
43 โรงเรียนบ้านระแว้ง ยะรัง
44 โรงเรียนบ้านกรือเซะ ยะรัง
45 โรงเรียนบ้านละหารยามู ยะรัง -
46 โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา ยะรัง
47 โรงเรียนบ้านบูโกะ ยะรัง
48 โรงเรียนบ้านอีบุ๊ ยะรัง (073) 434282
49 โรงเรียนบ้านยะรัง ยะรัง
50 โรงเรียนบ้านบากง ยะรัง
51 โรงเรียนบ้านอาโห ยะรัง
52 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ ยะรัง
53 โรงเรียนบ้านบินยา ยะรัง
54 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ยะรัง
55 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา ยะรัง
56 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ยะรัง
57 โรงเรียนสะนอพิทยาคม ยะรัง
58 โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก ยะรัง
59 โรงเรียนบ้านคางา ยะรัง
60 โรงเรียนบ้านบราโอ ยะรัง
61 โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรัง
62 โรงเรียนต้นพิกุล ยะรัง
63 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน ยะรัง
64 โรงเรียนบ้านต้นแซะ ยะรัง
65 โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ ยะรัง
66 โรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน ยะรัง
67 โรงเรียนวัดเกาะหวาย ยะรัง
68 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) เมาะมาวี ยะรัง (073) 483217
69 โรงเรียนวัดป่าสวย แม่ลาน
70 โรงเรียนบ้านคลองทราย แม่ลาน
71 โรงเรียนแม่ลานวิทยา แม่ลาน (073) 356382
72 โรงเรียนบ้านปลักปรือ แม่ลาน
73 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู แม่ลาน
74 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย ม่วงเตี้ย แม่ลาน 0849670284
75 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์
76 โรงเรียนบ้านยางแดง โคกโพธิ์
77 โรงเรียนบ้านล้อแตก โคกโพธิ์ 0-7343-1014
78 โรงเรียนบ้านเกาะตา โคกโพธิ์
79 โรงเรียนวัดมะกรูด โคกโพธิ์
80 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์
81 โรงเรียนโฆษิตอนุสรณ์ โคกโพธิ์
82 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา โคกโพธิ์
83 โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์
84 โรงเรียนบ้านควนโนรี โคกโพธิ์
85 โรงเรียนบ้านท่าคลอง โคกโพธิ์
86 โรงเรียนบ้านโผงโผง โคกโพธิ์
87 โรงเรียนบ้านคลองหิน โคกโพธิ์
88 โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์
89 โรงเรียนบ้านตุปะ โคกโพธิ์
90 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ โคกโพธิ์
91 โรงเรียนบ้านป่าไร่ โคกโพธิ์
92 โรงเรียนบ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์
93 โรงเรียนวัดนิคมสถิต โคกโพธิ์
94 โรงเรียนบ้านควนลังงา โคกโพธิ์
95 โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์
96 โรงเรียนบ้านบาเงง โคกโพธิ์
97 โรงเรียนวัดธนาภิมุข โคกโพธิ์
98 โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์
99 โรงเรียนบ้านคลองช้าง โคกโพธิ์
100 โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์
101 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ โคกโพธิ์
102 โรงเรียนจิปิภพพิทยา โคกโพธิ์
103 โรงเรียนวัดสุนทรวารี โคกโพธิ์
104 โรงเรียนบ้านควนประ โคกโพธิ์
105 โรงเรียนวัดภมรคติวัน โคกโพธิ์
106 โรงเรียนบ้านท่าเรือ โคกโพธิ์
107 โรงเรียนบ้านควนแตน โคกโพธิ์
108 โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์
109 โรงเรียนบ้านควนลาแม โคกโพธิ์
110 โรงเรียนบ้านชะเมา โคกโพธิ์
111 โรงเรียนบ้านนาประดู่ โคกโพธิ์
112 โรงเรียนบ้านสามยอด โคกโพธิ์
113 โรงเรียนบ้านป่าบอน โคกโพธิ์
114 โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์
115 โรงเรียนวัดนาประดู่ โคกโพธิ์
116 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์
117 โรงเรียนวัดทรายขาว โคกโพธิ์
118 โรงเรียนบุญมีวิทยา โคกโพธิ์
119 โรงเรียนบ้านนาเกตุ โคกโพธิ์
120 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ท่าเรือ โคกโพธิ์