ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสุขสันต์ หวันกะมา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/10/2012
ปรับปรุง 09/08/2017
สถิติผู้เข้าชม 140175
Page Views 165587
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ มายอ
2 โรงเรียนบ้านปาลัส มายอ
3 โรงเรียนบ้านสะกำ มายอ
4 โรงเรียนบ้านบาโง มายอ
5 โรงเรียนบ้านเจาะบาแน มายอ (073) 489206
6 โรงเรียนบ้านกระเสาะ มายอ (073) 335493
7 โรงเรียนบ้านคลองช้าง มายอ
8 โรงเรียนบ้านแขนท้าว มายอ
9 โรงเรียนบ้านบูดน มายอ
10 โรงเรียนบ้านควนหยี มายอ
11 โรงเรียนบ้านราวอ มายอ
12 โรงเรียนบ้านกูวิง มายอ
13 โรงเรียนบ้านบูเกะกุง มายอ
14 โรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา) มายอ
15 โรงเรียนบ้านดูวา มายอ
16 โรงเรียนบ้านบาละแต มายอ
17 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน มายอ
18 โรงเรียนบ้านสมาหอ มายอ
19 โรงเรียนบ้านกระหวะ มายอ
20 โรงเรียนบ้านปานัน มายอ
21 โรงเรียนบ้านลางสาด มายอ
22 โรงเรียนบ้านถนน มายอ
23 โรงเรียนบ้านน้ำใส มายอ
24 โรงเรียนบ้านเขาวัง มายอ
25 โรงเรียนบ้านตรัง มายอ
26 โรงเรียนบ้านเกาะจัน มายอ
27 โรงเรียนบ้านด่าน มายอ
28 โรงเรียนคิริราษฏร์สามัคคี มายอ
29 โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ มายอ
30 โรงเรียนบ้านมะหุด มายอ
31 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา ยะรัง
32 โรงเรียนบ้านกรือเซะ ยะรัง
33 โรงเรียนบ้านศาลาสอง ยะรัง
34 โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา ยะรัง
35 โรงเรียนบ้านบากง ยะรัง
36 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน ยะรัง
37 โรงเรียนบ้านละหารยามู ยะรัง -
38 โรงเรียนสะนอพิทยาคม ยะรัง
39 โรงเรียนบ้านอีบุ๊ ยะรัง (073) 434282
40 โรงเรียนบ้านบราโอ ยะรัง
41 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน ยะรัง
42 โรงเรียนตลาดปรีกี ยะรัง
43 โรงเรียนบ้านอาโห ยะรัง
44 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม ยะรัง
45 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ยะรัง
46 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรัง
47 โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรัง
48 โรงเรียนบ้านคางา ยะรัง
49 โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ ยะรัง
50 โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรัง
51 โรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน ยะรัง
52 โรงเรียนวัดเกาะหวาย ยะรัง
53 โรงเรียนบ้านกระโด ยะรัง
54 โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากุนิง) ยะรัง
55 โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก ยะรัง
56 โรงเรียนบ้านอินทนิล ยะรัง
57 โรงเรียนบ้านประจัน ยะรัง
58 โรงเรียนบ้านระแว้ง ยะรัง
59 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ยะรัง
60 โรงเรียนบ้านบูโกะ ยะรัง
61 โรงเรียนบ้านต้นแซะ ยะรัง
62 โรงเรียนบ้านสิเดะ ยะรัง
63 โรงเรียนบ้านบินยา ยะรัง
64 โรงเรียนบ้านยะรัง ยะรัง
65 โรงเรียนต้นพิกุล ยะรัง
66 โรงเรียนบ้านสายชล ยะรัง
67 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ ยะรัง
68 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) เมาะมาวี ยะรัง (073) 483217
69 โรงเรียนบ้านปลักปรือ แม่ลาน
70 โรงเรียนแม่ลานวิทยา แม่ลาน (073) 356382
71 โรงเรียนบ้านคลองทราย แม่ลาน
72 โรงเรียนวัดป่าสวย แม่ลาน
73 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู แม่ลาน
74 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย ม่วงเตี้ย แม่ลาน 0849670284
75 โรงเรียนวัดธนาภิมุข โคกโพธิ์
76 โรงเรียนบ้านคลองหิน โคกโพธิ์
77 โรงเรียนบ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์
78 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์
79 โรงเรียนบ้านป่าบอน โคกโพธิ์
80 โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์
81 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ โคกโพธิ์
82 โรงเรียนบ้านท่าคลอง โคกโพธิ์
83 โรงเรียนจิปิภพพิทยา โคกโพธิ์
84 โรงเรียนบ้านตุปะ โคกโพธิ์
85 โรงเรียนบ้านเกาะตา โคกโพธิ์
86 โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์
87 โรงเรียนบ้านนาประดู่ โคกโพธิ์
88 โรงเรียนวัดภมรคติวัน โคกโพธิ์
89 โรงเรียนบ้านควนลังงา โคกโพธิ์
90 โรงเรียนบ้านยางแดง โคกโพธิ์
91 โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์
92 โรงเรียนบ้านควนประ โคกโพธิ์
93 โรงเรียนวัดสุนทรวารี โคกโพธิ์
94 โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์
95 โรงเรียนบ้านสามยอด โคกโพธิ์
96 โรงเรียนวัดนาประดู่ โคกโพธิ์
97 โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์
98 โรงเรียนบ้านควนแตน โคกโพธิ์
99 โรงเรียนบ้านโผงโผง โคกโพธิ์
100 โรงเรียนบ้านชะเมา โคกโพธิ์
101 โรงเรียนบ้านนาเกตุ โคกโพธิ์
102 โรงเรียนวัดทรายขาว โคกโพธิ์
103 โรงเรียนบ้านป่าไร่ โคกโพธิ์
104 โรงเรียนบ้านท่าเรือ โคกโพธิ์
105 โรงเรียนบ้านบาเงง โคกโพธิ์
106 โรงเรียนบ้านคลองช้าง โคกโพธิ์
107 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์
108 โรงเรียนบุญมีวิทยา โคกโพธิ์
109 โรงเรียนบ้านล้อแตก โคกโพธิ์ 0-7343-1014
110 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ โคกโพธิ์
111 โรงเรียนวัดมะกรูด โคกโพธิ์
112 โรงเรียนบ้านควนลาแม โคกโพธิ์
113 โรงเรียนโฆษิตอนุสรณ์ โคกโพธิ์
114 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา โคกโพธิ์
115 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์
116 โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์
117 โรงเรียนวัดนิคมสถิต โคกโพธิ์
118 โรงเรียนบ้านควนโนรี โคกโพธิ์
119 โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์
120 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ท่าเรือ โคกโพธิ์