ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางอรพินท์ แสนรักษ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 29/10/2012
ปรับปรุง 21/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 150169
Page Views 180357
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านบูเกะกุง มายอ
2 โรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา) มายอ
3 โรงเรียนบ้านแขนท้าว มายอ
4 โรงเรียนบ้านดูวา มายอ
5 โรงเรียนบ้านบาละแต มายอ
6 โรงเรียนบ้านควนหยี มายอ
7 โรงเรียนบ้านสมาหอ มายอ
8 โรงเรียนบ้านกูวิง มายอ
9 โรงเรียนบ้านปานัน มายอ
10 โรงเรียนบ้านลางสาด มายอ
11 โรงเรียนบ้านถนน มายอ
12 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน มายอ
13 โรงเรียนบ้านกระหวะ มายอ
14 โรงเรียนบ้านน้ำใส มายอ
15 โรงเรียนบ้านตรัง มายอ
16 โรงเรียนบ้านมะหุด มายอ
17 โรงเรียนบ้านเขาวัง มายอ
18 โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ มายอ
19 โรงเรียนบ้านปาลัส มายอ
20 โรงเรียนบ้านเกาะจัน มายอ
21 โรงเรียนบ้านสะกำ มายอ
22 โรงเรียนบ้านด่าน มายอ
23 โรงเรียนบ้านบาโง มายอ
24 โรงเรียนคิริราษฏร์สามัคคี มายอ
25 โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ มายอ
26 โรงเรียนบ้านเจาะบาแน มายอ (073) 489206
27 โรงเรียนบ้านบูดน มายอ
28 โรงเรียนบ้านกระเสาะ มายอ (073) 335493
29 โรงเรียนบ้านราวอ มายอ
30 โรงเรียนบ้านคลองช้าง มายอ
31 โรงเรียนบ้านสายชล (สาขากูแบสีรา) ยะรัง
32 โรงเรียนตลาดปรีกี ยะรัง
33 โรงเรียนวัดเกาะหวาย ยะรัง
34 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม ยะรัง
35 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ยะรัง
36 โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม ยะรัง
37 โรงเรียนบ้านอินทนิล ยะรัง
38 โรงเรียนบ้านคางา ยะรัง
39 โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ ยะรัง
40 โรงเรียนบ้านบราโอ (สาขากุนิง) ยะรัง
41 โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน ยะรัง
42 โรงเรียนบ้านประจัน ยะรัง
43 โรงเรียนบ้านระแว้ง ยะรัง
44 โรงเรียนบ้านบูโกะ ยะรัง
45 โรงเรียนบ้านกระโด ยะรัง
46 โรงเรียนบ้านต้นแซะ ยะรัง
47 โรงเรียนบ้านสิเดะ ยะรัง
48 โรงเรียนบ้านบินยา ยะรัง
49 โรงเรียนบ้านยะรัง ยะรัง
50 โรงเรียนบ้านสายชล ยะรัง
51 โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก ยะรัง
52 โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ ยะรัง
53 โรงเรียนวัดโคกหญ้าคา ยะรัง
54 โรงเรียนบ้านอีบุ๊ ยะรัง (073) 434282
55 โรงเรียนต้นพิกุล ยะรัง
56 โรงเรียนบ้านศาลาสอง ยะรัง
57 โรงเรียนบ้านบากง ยะรัง
58 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ ยะรัง
59 โรงเรียนบ้านละหารยามู ยะรัง -
60 โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา ยะรัง
61 โรงเรียนบ้านกรือเซะ ยะรัง
62 โรงเรียนบ้านอาโห ยะรัง
63 โรงเรียนบ้านบราโอ ยะรัง
64 โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน ยะรัง
65 โรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน ยะรัง
66 โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน ยะรัง
67 โรงเรียนสะนอพิทยาคม ยะรัง
68 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ) เมาะมาวี ยะรัง (073) 483217
69 โรงเรียนแม่ลานวิทยา แม่ลาน (073) 356382
70 โรงเรียนวัดป่าสวย แม่ลาน
71 โรงเรียนบ้านคลองทราย แม่ลาน
72 โรงเรียนบ้านควนแปลงงู แม่ลาน
73 โรงเรียนบ้านปลักปรือ แม่ลาน
74 โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย ม่วงเตี้ย แม่ลาน 0849670284
75 โรงเรียนวัดทรายขาว โคกโพธิ์
76 โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ โคกโพธิ์
77 โรงเรียนบ้านเกาะตา โคกโพธิ์
78 โรงเรียนโฆษิตอนุสรณ์ โคกโพธิ์
79 โรงเรียนบ้านสามยอด โคกโพธิ์
80 โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง โคกโพธิ์
81 โรงเรียนบ้านโผงโผง โคกโพธิ์
82 โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม โคกโพธิ์
83 โรงเรียนบ้านควนลังงา โคกโพธิ์
84 โรงเรียนบ้านนาเกตุ โคกโพธิ์
85 โรงเรียนบ้านป่าไร่ โคกโพธิ์
86 โรงเรียนวัดมะกรูด โคกโพธิ์
87 โรงเรียนบ้านควนประ โคกโพธิ์
88 โรงเรียนบ้านท่าเรือ โคกโพธิ์
89 โรงเรียนบ้านบาเงง โคกโพธิ์
90 โรงเรียนบ้านชะเมา โคกโพธิ์
91 โรงเรียนบ้านล้อแตก โคกโพธิ์ 0-7343-1014
92 โรงเรียนบ้านควนแตน โคกโพธิ์
93 โรงเรียนวัดนิคมสถิต โคกโพธิ์
94 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ โคกโพธิ์
95 โรงเรียนวัดธนาภิมุข โคกโพธิ์
96 โรงเรียนบ้านคลองช้าง โคกโพธิ์
97 โรงเรียนอนุบาลสว่างวิทย์ โคกโพธิ์
98 โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ โคกโพธิ์
99 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ โคกโพธิ์
100 โรงเรียนจิปิภพพิทยา โคกโพธิ์
101 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา โคกโพธิ์
102 โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ โคกโพธิ์
103 โรงเรียนบ้านควนลาแม โคกโพธิ์
104 โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง โคกโพธิ์
105 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว โคกโพธิ์
106 โรงเรียนวัดสุนทรวารี โคกโพธิ์
107 โรงเรียนบ้านป่าบอน โคกโพธิ์
108 โรงเรียนวัดภมรคติวัน โคกโพธิ์
109 โรงเรียนบ้านควนโนรี โคกโพธิ์
110 โรงเรียนบ้านท่าคลอง โคกโพธิ์
111 โรงเรียนบ้านดอนเค็ด โคกโพธิ์
112 โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส โคกโพธิ์
113 โรงเรียนบ้านคลองหิน โคกโพธิ์
114 โรงเรียนบ้านตุปะ โคกโพธิ์
115 โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ โคกโพธิ์
116 โรงเรียนบ้านนาประดู่ โคกโพธิ์
117 โรงเรียนวัดนาประดู่ โคกโพธิ์
118 โรงเรียนบ้านยางแดง โคกโพธิ์
119 โรงเรียนบุญมีวิทยา โคกโพธิ์
120 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148 ท่าเรือ โคกโพธิ์